SeguriPreven - Consultoria tècnica

SeguriPreven és una consultoria tècnica especialitzada en la prevenció de riscos laborals.
L’equip tècnic està format per professionals amb gran experiència en seguretat i salut en els diversos àmbits de l’edificació.