• Coordinació de seguretat i salut

 • Coordinació activitats empresarials CAE

 • Redacció Plans de Seguretat i Salut

 • Redacció Estudis de Seguretat y Salut

 • Assistència Tècnica PRL

 • Gestió Documental CAE

 • Coordinació de Seguretat i Salut

 • Coordinació d'activitats empresarials CAE

 • Investigació accidents laborals. Informes pericials

 • Safety Manegement

 • SEGURIPREVEN - COORDINACIÓ DE SEGURETAT I D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

  Serveis tècnics especialitzats en matèria de seguretat i salut i prevenció de riscos laborals.
  Equip pluridisciplinar amb més de 10 anys d'experiència, més de 600 obres i centres de treball coordinats.