Coordinació de seguretat i salut

Coordinació activitats empresarials CAE

Redacció Plans de Seguretat i Salut

Redacció Estudis de Seguretat y Salut

Assistència Tècnica PRL

Gestió Documental CAE

Coordinació de Seguretat i Salut

Coordinació d'activitats empresarials CAE

Investigació accidents laborals. Informes pericials

Safety Manegement

  • SEGURIPREVEN - COORDINACIÓ DE SEGURETAT I D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

    Serveis tècnics especialitzats en matèria de seguretat i salut i prevenció de riscos laborals.
    Equip pluridisciplinar amb més de 10 anys d'experiència, més de 600 obres i centres de treball coordinats.