819.000 euros de sanció a una empresa que va simular cursos de prevenció

26/04/2016

El Govern valencià ha autoritzat la sanció de 819.000 euros, sanció màxima per una infracció molt greu, a una empresa per simular 141 accions formatives en matèria de prevenció de riscos laborals.

El Govern valencià ha autoritzat la sanció de 819.000 euros, sanció màxima per una infracció molt greu, a una empresa per simular 141 accions formatives en matèria de prevenció de riscos laborals.

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha explicat que la direcció general de Treball i Benestar Laboral va constatar que l'empresa havia simulat 141 accions formatives, i fins i tot, la realització de l'acció, sense que la mateixa s'hagués dut a terme.

Els cursos versaven sobre seguretat i salut dels treballadors, el que suposa una vulneració del dret bàsic dels treballadors a l'adequada formació en matèria de seguretat i higiene i prevenció de riscos laborals, expressament reconegut en l'ordenament jurídic.

Oltra ha explicat que aquesta empresa emetia certificats a alumnes i treballadors per cursos de prevenció de riscos laborals que facturaven a les empreses que els contractaven, quan aquests cursos no es realitzaven.