Ajuntament de Girona adjudica a Seguripreven la coordinació de seguretat i salut d'una obra.

23/04/2018

Ajuntament de Girona designa un coordinador de seguretat i salut de Seguripreven per a obra de construcció a realitzar a la zona de Pedret i que afecta al riu Onyar.