Compleix la seva comunitat de propietaris amb la normativa en prevenció de riscos laborals?

11/10/2016

Compleix la seva comunitat de propietaris amb la normativa en prevenció de riscos laborals?

Adjuntem un document explicatiu de la normativa d'obligat compliment per part de les comunitats de propietaris respecte de treballadors. En cas de dubte, a SeguriPreven l'informarem.