Coordinació de seguretat i salut d'una obra d'enderroc a Hospitalet de Llobregat.

09/03/2018

Ens encarreguen la designació de coordinador en matèria de seguretat i salut en fase d'execució d'obra d'enderroc d'edifici situat al centre d'Hospitalet de Llobregat.