Coordinació de seguretat i salut de nova obra a Barcelona.

12/05/2018

Ens encarreguen la designació de coordinador de seguretat i salut d'una obra de construcció d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres a Barcelona.