Coordinador de seguretat i salut nou edifici plurifamiliar a Girona.

28/12/2018

Ens encarreguen la designació de coordinador de seguretat i salut en fase d'execució per a la nova construcció d'un edifici plurifamiliar aillat a Girona.