Dos treballadors moren cada dia a Espanya per accident laboral

12/01/2016

Segons dades del Ministeri de Treball y Seguretat Social del Govern, de mitja a Espanya mor cada dia com a mínim un treballador, i llinda la mitjana de dos diaris. Espanya és el tercer país europeu amb mitjor estadística.