Gestió preventiva en obres de comunitats de propietaris

27/10/2016

Gestió preventiva en obres de comunitats de propietaris

Adjuntem el document anomenat "Guía de gestión preventiva en obras de comunidades de propietarios", al qual hi podreu trobar extensa informació en matèria de gestió de la seguretat i salut i la prevención en obres realitzades en comunitats. Recordi que a SeguriPreven li oferim l'externalització d'aquesta gestió preventiva, per tal de donar compliment a la normativa d'obligat compliment actualment. En cas de dubte, l'informarem sense cap compromís.