Assistències tècniques i gestió

SeguriPreven ofereix serveis tècnics especialitzats en l'àmbit de la seguretat i salut i prevenció de riscos, que poden arribar a complementar o millorar la seva organització.

A continuació li detallem alguns dels serveis tècnics especialitzats que oferim:

 • Inspecció i vigilància del compliment en matèria de seguretat i salut.
 • Assessorament tècnic en matèria de seguretat i salut, i prevenció.
 • Coordinació d’activitats empresarials.
 • Redacció i implantació de Plans d'Autoprotecció.
 • Informació i formació en matèria de PRL.
 • Control d’accessos i gestió documental del centre de treball.
 • Presència de Tècnic de Prevenció a peu d’obra.
 • Assessoria tècnica i jurídica.
 • Redacció/subministre i gestió de la Obertura de Centre de Treball i Llibre de Subcontractació.
 • Gestió documental en matèria preventiva de la seva empresa i presentació a clients i/o coordinadors de seguretat i salut.
 • Assistència tècnica en cas d’accident laboral.

Demani informació sense compromís.