Investigació accidents laborals

Seguripreven li ofereix el servei d'investigació d'accidents laborals i redacció d'informes pericials en procediments tant administratius, civils com penals.

L’empresa està formada per un equip de pèrits especialitzats en prevenció de riscos laborals i en investigació de causes d’accidents laborals, per poder oferir un servei professional basat en la preparació tècnica i en l’experiència de diversos procediments judicials tant civils com penals, actuant com a pèrits de part.

Els pèrits de SeguriPreven estan inscrits en el registre de Pèrits Judicials dels Tribunals de Justicia.

Els nostres investigadors, tots ells titulats universitaris, realitzen una investigació ocular en menys de 24 hores des de l’acceptació de l’encàrrec professional.